Türkmenistanda Ulag we aragatnaşyk Agentligi döredildi.

10.07.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen, Ministrler Kabinetiniň garamagyndaky Ulag we aragatnaşyk Agentligi döredildi. Oňa “Türkmendemirýollary”, “Türkmenaragatnaşyk”, “Türkmenawtoulaglary”, “Türkmenhowaýollary” we “Türkmendeňizderýaýollary” agentlikleri birikdirildi.
Bu täze gurluş, öz-özüni dolandyryş we täze ykdysady şertlerde ulag we aragatnaşyk pudagyny düýpgöter üýtgetmek, olary toplumlaýyn dolandyrmak we ykdysady erkinligi giňeltmek arkaly bu pudaklaryň hilini, hödürlenýän hyzmatlaryň derejesini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen döredildi.