Täze 2023-nji ýylyňyz gutly bolsun!

30.12.2022

Gadyrly okyjylar!

Nobatdaky ýene bir ýylyň ahyrynda, Türkmen Logistika Assosiasiýasynyň adyndan Size 2023-nji ýylda üstünlik arzuw edýäris! Täze 2023-nji ýyl Size ähli başlangyçlaryňyzda üstünlikleri we uly sepgitleri getirer diýip umyt edýäris!