Hyzmatdaşlygyň giňelmegi

13.01.2021

2021-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda daşary ýurt halkara ekspeditorçylyk we logistiki guramalaryň iş tejribesini, olaryň gowy tejribelerini […]

12.01.2021

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi.

– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Täze 2021 ýylyňyz gutly bolsun!

01.01.2021

Hormatly hyzmatdaşlar!Gadyrly dostlar! “Türkmen Logistika” Assosiasiýasynyň adyndan Sizi ýetip gelýän 2021-nji ýyl bilen gutlamaga rugsat ediň! […]

Hazar sebitinde onlaýn-maslahat

20.11.2020

2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Konsullugynyň (Astrahan ş.) we Astrahan oblastynyň Halkara gatnaşyklary agentliginiň […]

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide