Ulag-ekspeditorçylyk kärhanalarynyň dykgatyna!

30.08.2021

Ýurdumyzyň halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini has-da işjeňleşdirmek hem-de Merkezi Aziýa ýurtlary bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmek, […]

Türkmenistanda Ulag we aragatnaşyk Agentligi döredildi.

10.07.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen, Ministrler Kabinetiniň garamagyndaky Ulag we aragatnaşyk Agentligi döredildi. Oňa “Türkmendemirýollary”, “Türkmenaragatnaşyk”, “Türkmenawtoulaglary”, […]

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide