Amaly başarnyklaryň berkidilmegi.

11.03.2021

“Amaly ýumuşlaryň üsti bilen, işgärler düzümine ýolbaşçylyk etmek” atly mowzuk bilen CILT Central Asia-nyň ekspertiOksana Tsoýyň […]

Hyzmatdaşlygyň giňelmegi

13.01.2021

2021-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda daşary ýurt halkara ekspeditorçylyk we logistiki guramalaryň iş tejribesini, olaryň gowy tejribelerini […]

Täze 2021 ýylyňyz gutly bolsun!

01.01.2021

Hormatly hyzmatdaşlar!Gadyrly dostlar! “Türkmen Logistika” Assosiasiýasynyň adyndan Sizi ýetip gelýän 2021-nji ýyl bilen gutlamaga rugsat ediň! […]

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide