Boş iş orunlar

09.12.2022 – “Merjen Ýol” kompaniýasy bo iş orun hödürleýär: Halkara ýük daşamalary boýunça hünärmen

17.12.2022 – “Meno Logistics Turkmen” kompaniýasy boş iş orunlary hödürleýär: Multimodal we awtoulag ýük daşamalary boýunça hünärmen; hem-de Demirýol ýük daşamalary boýunça hünärmen

Iş gözleýän raýatlaryň bildirişleri:

Boş iş orunlary barada bildirişiňizi ýa-da iş gözleýän şahslar baradaky maglumatlary elektron bukjamyza ugradyp bilersiňiz: info@tla.tm

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide