Moskwada II Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde “Işewür Hazaryň” mejlisi geçirildi

10.10.2022

5-6-njy oktýabr aralygynda Moskwanyň Skolkowo tehnoparkynda, hazarýaka sebitiniň ýurtlarynyň söwda-senagat edaralarynyň işewür hyzmatdaşlygynyň Halkara geňeşiniň mejlisi geçirildi. Duşuşyk II Kaspi ykdysady forumynyň maksatnamasynyň çäklerinde geçirilip, oňa “Türkmen Logistika” Assosiasiýasynyň hem wekili gatnaşdy.
Işewürler ýygnagynda hödürlenen birnäçe prezentasiýalary gyzyklanýanlaryň dykgatyna ýetirýäris. Olar bilen şu ýerde tanyşyp bilersiňiz.