Ýurdumyzdan demirýol ulagy arkaly üstaşyr geçýän wagonlaryň kesgitlenen wagtlary barada maglumat

08.11.2023

“Türkmendemirýollary” agentligi Türkmenistandan üstaşyr geçýän wagonlaryň demir ýol arkaly geçiş wagty barada maglumatlar bilen paýlaşdy. Sanaw ýurduň giriş we çykyş serhet geçelgelerindäki demirýol stansiýalarynyň arasyndaky uzynlyklar hem-de olaryň arasynda wagon daşamalarynyň kesgitlenen wagtlary baradaky maglumatlary öz içine alýar.

Girýän serhet geçelgesiÇykýan serhet geçelgesiAralygy (km)Wagon düzümini daşalmaly wagty (gün)
SerhetýakaTürkmenbaşy7123
Akýaýla7003
Sarahs11335
Serhetabat14037
Ymamnazar16017
Razýezd-16116717
Artyk8324
Tahiataş13287
Farap13466
TürkmenbaşyAkýaýla5242
Sarahs9574
Serhetaba12275
Ymamnazar14256
Farap11705
Razýezd-16114956
Artyk6563
Serhetýaka7123
Tahiataş11525
AkýaýlaYmamnazar14136
Serhetabat12155
Razýezd-16114836
Farap11585
Türkmenbaşy5242
Serhetýaka7003
Artyk6453
Sarahs9455
Tahiataş11405
SarahsFarap4692
Ymamnazar7243
Serhetabat5263
Razýezd-1617943
Türkmenbaşy9574
Serhetýaka11335
Artyk3031
Akýaýla9455
Tahiataş10054
SerhetabatFarap5873
Serhetýaka14037
Sarahs5263
Türkmenbaşy12275
Artyk5733
Ymamnazar8424
Akýaýla12155
Razýezd-1619124
Tahiataş12756
YmamnazarFarap3211,5
Sarahs7243
Türkmenbaşy14256
Artyk7663
Akýaýla14136
Serhetýaka16017
Serhetabat8424
Razýezd-1612381
Tahistaş14736
Razýezd-161Farap3911,5
Sarahs7943
Türkmenbaşy14956
Artyk8413,5
Akýaýla14836
Serhetýaka16717
Serhetabat9124
Ymamnazar2381
Tahiataş15437
TahiataşTürkmenbaşy11525
Akýaýla11405
Farap12185
Serhetabat12756
Artyk6853
Serhetýaka13287
Sarahs10054
Razýezd-16115437
Ymamnazar14736
FarapTürkmenbaşy11705
Akýaýla11585
Serhetabat5872,5
Sarahs4692
Artyk5162
Tahiataş12185
Razýezd-1613912
Serhetýaka13466
Ymamnazar3212
ArtykTürkmenbaşy6563
Akýaýla6453
Serhetabat5733
Sarahs3031
Rzaýezd-1618413,5
Serhetýaka8324
Tahiataş6853
Farap5162
Ymamnazar7663
    
Çeşme: “Türkmendemirýollary” agentligi