Strategiki hyzmatdaşlygyň giňelmegi

29.04.2022

Şeýle atlandyrylan mowzuk bilen, 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 28-ne, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen “Tatarstan Respublikasynyň Söwda-senagat […]

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide